directe circulatiesysteem feiten voor zonne-energie warm water

Feiten over Direct Circulation Solar Hot Water Systems

Van de twee types van actieve zonne warm water systemen kunt u in uw huis te installeren, directe circulatie systemen zijn het meest geschikt voor woningen in klimaten waar de temperatuur zelden duikt onder het vriespunt. Dat is dan ook Feit # 1 ongeveer directe circulatie zonne warm water systemen.

Feit # 2: Direct circulatiesystemen het water uit de koud waterinlaat rechtstreeks circuleren door de zonnecollector te verwarmen en terug in de geïsoleerde opslagtank. Het verschilt van indirecte circulatiesystemen die een warmteoverdracht fluïdum, zoals lucht, koolwaterstofolie of een koelmiddel door de zonnecollector en terug naar de opslagtank naar het koude water te verwarmen.

Feit # 3: Automatic controllers op actieve directe zin circulatie-installaties geïnstalleerd wanneer het zonlicht wordt opgevangen. De klep wordt automatisch geopend en koud water wordt gepompt door de zonnecollector opwarmt en terugstromen in de opslagtank. Wanneer het systeem geen verdere zonnewarmte detecteert, wordt de pomp uitgeschakeld en de klep gesloten.

Direct circulatie zonne warm water systemen zijn een van de twee types van actieve zonne-warmwaterapparatuur, de andere is indirect. Overwegende dat indirecte systemen zijn gebaseerd op een andere vloeistof om warmte over te dragen aan het water dat gebruikt wordt in het huis, directe systemen warmte het zeer water komen uit het koude water inname.